DEN BÄSTA FÖRÄNDRINGEN ÄR DEN SOM VERKLIGEN BLIR AV…

…OCH TILLSAMMANS MED PERSONALENS KRAFT BLIR DEN ÄNNU BÄTTRE - ELLER HUR?

…FÖR PERSONAL SOM ÄR AKTIV I PROCESSEN FORTSÄTTER ATT LEVERERA…

DÅ FÖRÄNDRING INTE ÄR ETT MÅL I SIG – UTAN ETT MEDEL FÖR EN FORTSATT FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION…ELLER HUR?

Varför SANQORA?

SANQORA är er naturliga partner för genomförande av förändringsarbete på såväl strategisk som operativ nivå. Genom en trygg och kontrollerad process hjälper vi företagsledningen i arbetet till ett långsiktigt gott resultat. Vi sätter stort fokus på såväl relationer som kommunikation. Med ett stort hjärta och med hög kvalité skapar vi en trygg resa som inspirerar och utmanar.

SANQORA skapar genom sitt engagemang, erfarenhet och beslutsamhet den inspirerande kraften för personalen att våga se de egna fördelarna med vad en förändring kan innebära. SANQORA har bred erfarenhet inom den finansiella sektorn där vi jobbat med Affärsdriven IT, Verksamhetsstyrning, Projektstyrning och Management.

Vi verkar i hela Sverige och följer med våra kunder ut i andra länder när behovet uppstår.

Vilka är vi

Anneli Ödén

Anneli är en mycket erfaren ledare som genom åren genomfört många större och mindre förändringsprojekt. Uppfödd i de småländska skogarna i en samhällsengagerad familj har lärt henne att vara lyhörd och nyfiken med insikten att engagemang och dialog ger oanade möjligheter att påverka och förändra. Anneli har varit verksam inom den finansiella sektorn och IT sektorn som föresett finansiella företag med system och Backoffice. Genom åren har Anneli med framgång drivit stora verksamhetsförändringar och andra större projekt liksom nyetablering av kontor samt effektivisering av verksamheter och nedläggning. I samtliga förändringringsprojekt är det engagemang och målmedvetenhet som gett de goda resultaten. Anneli tar hjälp av modeller som anpassas för situationen och det är alltid integrationen mellan IT och mänskliga processer som är avgörande.

Anneli kännetecknas som en stark och lyhörd ledare, orädd och målfokuserad. Hon tar sig an uppdrag med stor kraft och stort engagemang. Hennes fokus är att skapa en hållbar förändring för företaget och medarbetaren.

Anneli använder uttrycket MMT där:

M står för mänsklig kompetens i styrelse, medarbetare och kunder

M står för metoder genom processer, modeller och struktur

T står för teknik i form av ny och behovsanpassad IT som digitalisering

Sara Bengtsson

Sara är en stark och orädd ledare med stor erfarenhet av service och IT förvaltning. Sara är född och uppvuxen i utkanten av Helsingborg. Uppväxt tillsammans med sin tvillingsyster har hon sedan barnsben fått lära sig att samarbete är nyckeln till framgång. Sara har alltid drivits mot nya utmaningar vilket pushat henne att gå utanför den berömda ”Comfort Zone”. Sara kännetecknas som en stark och trygg ledare, hög lojalitet, stark drivkraft, tydlig kommunikatör, orädd och målfokuserad.

Sara säger ofta;

”Medan andra sitter och väntar på att saker skall hända, ser jag till att få saker gjorda”

Hög ambitionsnivå och ett ofantligt resultatfokus är benämningar som utmärker henne som person. Sara ser sig själv i organisationer med värderingar som främjar ”högt till tak” och där hon får påverka strategiska ledningsbeslut. Att nå ägarnas uppsatta mål med gott resultat är viktigt för henne. Sara motiveras av att utmana sin omgivning i lika hög grad som hon drivs av att själv bli utmanad. 10 års operativt ledarskap har gett henne erfarenheter inom såväl service, IT, kundupplevelser som försäljning. Sara har jobbat aktivt med förändringsledning, byggt upp och avvecklat tjänster och processer samt varit drivande i projekt.

Våra Tjänster

Managementstöd till Ledning

 • Komplexa situationer utöver ordinarie verksamhet
 • Stöd och operativ kraft för genomförande

Vår Passion

 • Att kommunicera en tydlig målbild
 • Excellent genomförande vid komplexa frågeställningar
 • Se resultat av att organisationens samtliga delar strävar mot samma mål

Inhyrd Chef

 • Vid tillfälliga luckor i chefspositioner
 • Vid förändringar i chefsrollen
 • Vid stöd vid större arbetsbelastningar
 • Rådgivare (Advisory board)

Vår Passion

 • Att skapa en trygg och kontrollerad process som ger resultat
 • Att driva förändring och ledarskap med Stort Hjärta och hög kvalité
 • Att med engagemang skapa resultat utifrån fattade ledningsbeslut

Management vid större förändringsprojekt

 • Ledningsstöd
 • Advisory Board till ledningsgrupp eller projektbeställare
 • Programledning vid komplexa projekt

Vår Passion

 • Att tillföra organisationen processer och verktyg för förändring och hållbarhet
 • Utifrån fattat beslut bidra till ett hållbart resultat och en långsiktig målbild för organisationen att jobba för
 • Skapa ett värdefullt resultat för såväl företaget som medarbetaren
Sanqora AB | S:t Peders gata 8 | 254 37 Helsingborg | info@sanqora.se
Sara +46 (0)732 306396 Anneli +46 (0)705 984903